Saabscene Saab Forum - Saab Technical Information Resource banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Saab News
    [ Saab Netherlands ] De nieuwe Saab 9-5 maakt zijn debuut tijdens de tweejaarlijkse IAA in Frankfurt, die plaatsvindt van 17 tot en met 27 september ... View the full article
  2. Saab News
    [ Saab Netherlands ] De geheel nieuwe Saab 9-5, die volgende maand zijn publieksdebuut beleeft op de IAA in Frankfurt, markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Saab ... View the full article
1-2 of 2 Results
Top