Saabscene Saab Forum - Saab Technical Information Resource banner
europapremierer
1-2 of 2 Results
  1. Saab News
    [ Saab Norway ] General Motors presenterer et rikt mangfold av merker, mobilitetskonsepter og designekspertise på den 78. bilutstillingen i Genève (6.-16. mars) med flere verdens- og Europa-premierer ... View the full article
  2. Saab News
    [ Saab Norway ] Miljøstrategien til General Motors Europe er å redusere utslippene av CO2 på kort sikt og introdusere nye fremdriftsteknologier på lang sikt ... View the full article
1-2 of 2 Results
Top